Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 104§ Toimenpiteistä luopuminen

Tieliikennelaki 104§ Toimenpiteistä luopuminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 104§ Toimenpiteistä luopuminen

Previous topic Next topic  

 

 

104 §  Toimenpiteistä luopuminen

 

Jos 103 §:ssä tarkoitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voidaan

siitä jättää syyte ajamatta ja rangaistus tuomitsematta.