Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 108§ Trakemmat säädökset

Tieliikennelaki 108§ Trakemmat säädökset

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 108§ Trakemmat säädökset

Previous topic Next topic  

 

 

108 § Tarkemmat säännökset

 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään talvi- ja nastarenkaiden käytöstä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi puolustusministeriön esityksestä sallia tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoituksien osalta poikkeuksia tämän lain säännöksistä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa:

 

1) kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkinnosta;

 

2) koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, jos näihin kuljetuksiin saadaan valtion tai kunnan tukea;

 

3) ajoneuvon kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa ajoneuvon kuljettajan terveystarkastuksista.

 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisessä ja hinattavassa ajoneuvossa säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

 

Sotilaskuljetuksista kuorma- ja pakettiautolla säädetään puolustusministeriön asetuksella.

 

108 a §  Poliisin toimintaa koskevat tarkemmat ohjeet ja määräykset

 

Poliisihallitus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. Poliisihallitus vahvistaa näissä toimenpiteissä käytettävien lomakkeiden kaavan.