Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 12§  Kääntyminen

Tieliikennelaki 12§  Kääntyminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 12§  Kääntyminen

Previous topic Next topic  

 

 

Edellisessä pykälässä käsiteltiin auton sijaintia ajoradalla risteystä lähestyttäessä. Tämä pykälä määrittää ajoneuvon paikan heti risteyksen jälkeen.

 

Oikealle käännyttäessä auton paikka risteyksen jälkeen kadun oikeassa laidassa.

 

Jos käännytään vasemmalle yksisuuntaiselle kadulle, niin auton paikka on kadun vasemmassa laidassa. Kaksisuuntaiselle kadulle käännyttäessä ajetaan myös mahdollisimman vasemmalle, mutta ei kuitenkaan vastaantulevien kaistalle.

 

 

12 §  Kääntyminen

 

Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja ei saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan kulkeville.

 

Risteyksessä on oikealle käännettäessä ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeata reunaa. Vasemmalle käännyttäessä on ohjattava siten, että ajoneuvo jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan oikealla puolella tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla.