Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 13§ Polkupyöräilijä

Tieliikennelaki 13§ Polkupyöräilijä

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 13§ Polkupyöräilijä

Previous topic Next topic  

 

 

13 §  Erityissäännös kääntyvälle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle

 

Polkupyöräilijä tai mopoilija, joka aikoo kääntyä vasemmalle, saa 11 ja 12 §:n säännösten estämättä jatkaa oikealla ajaen risteävän ajoradan yli. Hän saa tällöin kuitenkin kääntyä vasemmalle vasta, kun sen voi tehdä aiheuttamatta estettä muulle liikenteelle, ja hänen on poistuttava risteyksestä oikeanpuoleista reunaa käyttäen.