Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 14§ Väistämisvelvollisuus

Tieliikennelaki 14§ Väistämisvelvollisuus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 14§ Väistämisvelvollisuus

Previous topic Next topic  

 

Risteyksessä on varottava erityisesti pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Sekä oikealle että vasemmalle käännyttäessä on väistettävä risteävää tietä ylittävää kevyttä liikennettä.

 

14 §  Väistämisvelvollisuus

 

Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

Polkupyörä on ajoneuvo joten oikealta tulevaa autotiellä ajavaa pyöräilijää on väistettävä.

 

Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.

 

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä.

 

Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä muuta liikennettä.

Pyörätietä käyttäviä oikealta tulevia pyöräilijöitä ei lain mukaan tarvitse väistää. Varovainen pitää olla sillä pyöräilijät eivät tiedä tai muista aina tätä sääntöä.

 

Raitiovaunulle on tienkäyttäjän risteyksessä, 1 ja 2 momentin säännöksistä huolimatta, annettava esteetön kulku.