Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 15§  Ajo risteykseen

Tieliikennelaki 15§  Ajo risteykseen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 15§  Ajo risteykseen

Previous topic Next topic  

 

Tienkäyttäjien keskustelu on sujuvan liikenteen perusta. Keskustelua ei kuitenkaan käydä huutamalla vaan suuntamerkeillä, jarruvaloilla, tilannenopeudella ja myös katsekontakteilla.

 

Risteystä lähestyttäessä on väistämisvelvollisen hidastettava nopeuttaan niin että ajovuorossa oleva sen näkee ja voi huoletta ja tarpeettomasti hidastelematta ajaa risteykseen.

 

Samalla tavalla näytetään jalankulkijoille että he voivat astua suojatielle ilman pelkoa päälle tulevasta autosta.

 

 

15 §  Väistämisen osoittaminen. Ajo risteykseen

 

Kuljettajan, joka liikennesääntöjen tai liikennemerkin mukaan on väistämisvelvollinen, on hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai pysähtymällä selvästi osoitettava, että hän aikoo noudattaa velvollisuuttaan. Hän saa jatkaa matkaa vain, jos hän muiden ajoneuvojen sijainti, etäisyys ja nopeus huomioon ottaen ei aiheuta vaaraa eikä estettä.

 

Lähestyessään risteystä tai sinne ajaessaan kuljettajan on sovitettava ajotapansa niin, ettei risteävän tien liikenne häiriinny, jos ajoneuvo joudutaan pysäyttämään risteykseen.