Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 18§  Ohituskiellot

Tieliikennelaki 18§  Ohituskiellot

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 18§  Ohituskiellot

Previous topic Next topic  

 

 

18 §  Ohituskiellot

 

Ohittavan ajoneuvon kuljettajan on tarkoin varmistauduttava, ettei ohitus aiheuta vaaraa.

 

Ohitus, johon käytetään vastaan tulevan liikenteen puolta, on kielletty:

 

1) näkyvyyden ollessa mäenharjan tai kaarteen vuoksi tai muusta syystä turvalliseen ohitukseen riittämätön;

 

2) jollei ohitukseen käytettävä ajokaista ole riittävän pitkälti vapaa ja esteetön turvalliseen ohitukseen;

 

3) jollei ohittaja ohituksen jälkeen vaaratta ja muuta liikennettä oleellisesti häiritsemättä voi palata jonoon;

 

4) edellä ajavan osoitettua suuntamerkillä aikovansa ohittaa;

 

5) takaa tulevan ajoneuvon kuljettajan aloitettua ohituksen; sekä

 

6) risteyksessä ja rautatien tasoristeyksessä sekä välittömästi ennen niitä.

 

Ohituskielto ei koske risteystä, jossa risteävä tie on polku, tilustie tai muu vähäinen tie, eikä taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ilmenevää risteystä.