Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 19§  Ohitus

Tieliikennelaki 19§  Ohitus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 19§  Ohitus

Previous topic Next topic  

 

 

19 §  Ohittajan ja ohitettavan keskinäiset velvollisuudet

 

Ohittajan on pidettävä turvallinen väli ohitettavan ajoneuvoon.

 

Ohitettavan on, havaittuaan ohituksen vasemmalta, pysyteltävä niin oikealla kuin se muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista, eikä hän saa lisätä nopeutta.

 

Hitaasti kulkevan ajoneuvon kuljettajan on kapealla tai mutkikkaalla ajoradalla tai vastaan tulevan liikenteen ollessa vilkasta ohituksen helpottamiseksi vähennettävä nopeutta ja mahdollisuuksien mukaan annettava tietä. Hän saa tällöin tilapäisesti kuljettaa ajoneuvoa pientareella, jos se voi tapahtua vaaratta ja haitatta.