Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 1§    Soveltamisala

Tieliikennelaki 1§    Soveltamisala

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 1§    Soveltamisala

Previous topic Next topic  

 

 

Laki koskee liikennettä tiellä. Seuraavasta pykälästä selviää, että tiellä tarkoitetaan tavallisten teiden lisäksi esimerkiksi toreja ja moottorikelkkailureittejä.

 

1 §  Soveltamisala

 

Tämä laki koskee liikennettä tiellä. Lain soveltamisesta muulla alueella säädetään 5, 28 ja 92 §:ssä, 92 j §:n 2 momentissa ja 92 m §:ssä.

 

Tätä lakia ei sovelleta rautatieliikenteeseen.