Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 20§  Peruuttaminen

Tieliikennelaki 20§  Peruuttaminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 20§  Peruuttaminen

Previous topic Next topic  

 

 

20 §  Ajoneuvon peruuttaminen ja kääntäminen tiellä

 

Ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä.