Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 21§ Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

Tieliikennelaki 21§ Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 21§ Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

Previous topic Next topic  

 

 

21 §  Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

 

Kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa vain, milloin se voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä.