Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 22§ Linja-auton väistäminen

Tieliikennelaki 22§ Linja-auton väistäminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 22§ Linja-auton väistäminen

Previous topic Next topic  

 

 

Pysäkiltä lähtevälle linja-autolle on annettava tietä jos nopeusrajoitus on alle 60 km/h

 

22 §  Tien antaminen pysäkiltä lähtevälle linja-autolle

 

Jos pysäkillä olevan linja-auton kuljettaja tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, osoittaa suuntamerkillä aikovansa lähteä liikkeelle, samaa tai viereistä ajokaistaa pysäkkiä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on vähennettävä nopeutta ja tarvittaessa pysäytettävä, jotta linja-auto voi esteettä lähteä pysäkiltä.

 

Huolimatta 1 momentin säännöksestä linja-auton kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta vaaran välttämiseksi ja annettava suuntamerkki siten kuin 35 §:ssä säädetään.