Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 26§   Pysäyttäminen

Tieliikennelaki 26§   Pysäyttäminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 26§   Pysäyttäminen

Previous topic Next topic  

 

 

Liikennesäännöt erottavat pysäköinnin ja pysäyttämisen toisistaan. Liikenteestä johtuva pysäyttäminen, (esim. punaiset liikennevalot) ei kuulu kumpaankaan ryhmään ja on aina sallittua.

 

Pysäyttämisestä on kysymys silloin kun autosta poistuu tai autoon tulee joku henkilö. Pysäyttämistä on myös auton kuormaaminen tai kuorman purkaminen.

 

Muulloin on kysymys pysäköinnistä, vaikka moottori kävisi ja kuljettaja istuisi autossa.

 

Oikein pysäköity tai pysäytetty auto on:

Tien suuntaisesti.

Tien oikeassa laidassa.

Yksisuuntaisella tiellä myös vasemmassa laidassa.

 

26 §  Pysäyttäminen ja pysäköinti

 

Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu.

 

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä.

 

Maitoa kuljettavan ajoneuvon saa taajaman ulkopuolella pysäyttää kaksisuuntaisellakin tiellä myös tien vasemmalle puolelle maitolaiturin kohdalle kuormaamista ja kuorman purkamista varten. Tällöin kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta.