Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 33§  Pihakadulla ajaminen

Tieliikennelaki 33§  Pihakadulla ajaminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 33§  Pihakadulla ajaminen

Previous topic Next topic  

 

33 §  Pihakadulla ajaminen ja pysäköinti

 

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.

 

Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

 

Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

 

33 a § Kävelykadulla ajaminen

 

Kävelykadulla polkupyöräily on sallittu. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

 

Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.

 

Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

 

33 b § Liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajaminen

 

Liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä kääntää tulosuuntaan. Ajoneuvon saa pysäyttää ja pysäköidä vain hätätilanteessa, jolloin on pyrittävä käyttämään tähän tarkoitukseen osoitettuja alueita. Jos pysäytys pitkittyy, ajoneuvon moottori on sammutettava. Ajoneuvossa on käytettävä ajovaloja.