Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 36§ Valojen käyttö ajettaessa

Tieliikennelaki 36§ Valojen käyttö ajettaessa

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 36§ Valojen käyttö ajettaessa

Previous topic Next topic  

 

 

36 §  Valojen käyttö ajettaessa

 

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on aina ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja.

 

Ajovaloja on käytettävä jokaisessa ajoneuvossa, kun sitä kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut. Jollei ajoneuvon varusteeksi ole määrätty ajovaloja, ajoneuvossa on käytettävä sellaisia heijastimia kuin asetuksella säädetään.

 

Kaukovalojen käyttö on kielletty:

 

1) tyydyttävästi valaistulla tiellä;

 

2) niin lähellä kohtaavaa ajoneuvoa tai raitiovaunua, että tämän kuljettaja voi häikäistyä; ja

 

3) ajettaessa lähellä toisen ajoneuvon takana.

 

Etusumuvaloja ja takasumuvaloja saa käyttää vain sumun tai rankan vesi- tai lumisateen aikana. Etusumuvaloja saa tällöin käyttää lähivalojen asemesta, jos etuvalot ovat samanaikaisesti kytketyt. Takasumuvaloa saa käyttää myös milloin ajoviiman tiestä nostama lumi, pöly tai loka oleellisesti rajoittaa ajoneuvon näkymistä taaksepäin.