Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 39§ Tulo lautalle

Tieliikennelaki 39§ Tulo lautalle

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 39§ Tulo lautalle

Previous topic Next topic  

 

 

39 §  Tulo lautalle

 

Hälytysajoneuvolla ja poliisin, tullin sekä rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla on oikeus päästä lautalle ja yhteysalukselle ennen muita ajoneuvoja. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa määräyksiä siitä, missä järjestyksessä muut ajoneuvot pääsevät lautalle tai yhteysalukselle.

 

Lautalle tultaessa on ajoneuvo pysäytettävä ennen suojalaitteita.