Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 3§ Tienkäyttäjän velvollisuudet

Tieliikennelaki 3§ Tienkäyttäjän velvollisuudet

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 3§ Tienkäyttäjän velvollisuudet

Previous topic Next topic  

 

 

3 §  Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

 

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.