Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 40§ Jalankulkijan paikka tiellä

Tieliikennelaki 40§ Jalankulkijan paikka tiellä

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 40§ Jalankulkijan paikka tiellä

Previous topic Next topic  

 

 

40 §  Jalankulkijan paikka tiellä

 

Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Hän ei kuitenkaan saa jalkakäytävällä taluttaa polkupyörää tai mopoa, kuljettaa potkukelkkaa, hiihtää, luistella eikä kantaa kookasta taakkaa, jos siitä voi aiheutua huomattavaa haittaa muille jalankulkijoille.

 

Missä jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai milloin sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa.

 

Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa.

 

Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muiden syiden vuoksi turvallisempaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa kuitenkin käyttää ajoradan oikeaa reunaa.