Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 41§ Jalankulku pihakadulla

Tieliikennelaki 41§ Jalankulku pihakadulla

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 41§ Jalankulku pihakadulla

Previous topic Next topic  

 

 

41 §  Jalankulku pihakadulla

 

Sen estämättä, mitä 40 §:ssä säädetään, jalankulkija saa pihakadulla ja kävelykadulla kulkea kadun kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.