Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 44§ Ajoradan ylittäminen

Tieliikennelaki 44§ Ajoradan ylittäminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 44§ Ajoradan ylittäminen

Previous topic Next topic  

 

 

44 §  Ajoradan ylittäminen

 

Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä.

 

Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä.

 

Ajorataan rinnastetaan tässä pykälässä pyörätie ja raitiotie.