Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 47§ Raitiovaunuliikenne

Tieliikennelaki 47§ Raitiovaunuliikenne

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 47§ Raitiovaunuliikenne

Previous topic Next topic  

 

 

47 §  Raitiovaunuliikenne

 

Raitiovaunun kuljettajan on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajia koskevia säännöksiä, jollei 14 §:stä muuta johdu.