Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 4§  Liikenteen ohjaus

Tieliikennelaki 4§  Liikenteen ohjaus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 4§  Liikenteen ohjaus

Previous topic Next topic  

 

 

4 §  Liikenteen ohjaus

 

Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen ja muun liikenteen ohjaajan antamaa merkkiä tai ohjetta.

 

Liikenteen ohjauslaitteella annettua ohjetta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista liikennesäännöstä. Jos liikennettä ohjataan liikennevaloin, valo-opastetta on noudatettava muulla ohjauslaitteella annetusta ohjeesta huolimatta.

 

Esimerkki:

Risteykseen tultaessa on liikennesäännön mukaan väistettävä oikealta tulevia.

Jos liikennemerkit osoittavat, että ollaan etuajo-oikeutetulla tiellä, niin oikealtatulevia ei tarvitse väistää.

Jos risteyksessä on liikennevalot toiminnassa, niin ajovuorot määräytyvät liikennevalojen mukaan, vaikka liikennesäännöt ja -merkit osoittaisivat muuta.

Poliisin ohjatessa liikennettä myös liikennevalot menettävät merkityksensä.

 

Tärkeä poikkeus on, että suojatielle astuvaa tai sillä kävelevää jalankulkijaa on väistettävä silloinkin kun liikennevalot tai poliisi antaa ajovuoron.

Lisäksi 6§ mukaan järjestäytyneelle kulkueelle (esim. lapsiryhmä) ja hälytysajossa olevalle hälytysajoneuvolle on annettava esteetön kulku. Raitiovaunulle on myös annettava esteetön kulku (14§).