Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 54§ Liikenteen tilapäinen ohjaus

Tieliikennelaki 54§ Liikenteen tilapäinen ohjaus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 54§ Liikenteen tilapäinen ohjaus

Previous topic Next topic  

 

 

54 §  Liikenteen tilapäinen ohjaus

 

Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen.

 

Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen ohjauksesta tiellä tehtävän työn, urheilukilpailun tai sotilasharjoituksen vuoksi taikka muusta niihin rinnastettavasta syystä säädetään asetuksella.