Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 56§ Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

Tieliikennelaki 56§ Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 56§ Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

Previous topic Next topic  

 

 

56 §  Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

 

Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

 

Tielle ei saa luvatta asettaa liikenteen ohjauslaitetta.

 

Poliisi tai tienpitäjä saa heti poistaa laitteen, joka on asetettu 1 tai 2 momentin säännösten vastaisesti.