Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 58§ Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus

Tieliikennelaki 58§ Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 58§ Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus

Previous topic Next topic  

 

 

58 §  Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus

 

Tienkäyttäjän, joka syystään tai syyttään on joutunut osalliseksi liikenneonnettomuuteen, on heti pysähdyttävä ja kykynsä mukaan avustettava vahingoittuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.