Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 59§ Ilmoitusten tekeminen

Tieliikennelaki 59§ Ilmoitusten tekeminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 59§ Ilmoitusten tekeminen

Previous topic Next topic  

 

 

59 §  Ilmoitusten tekeminen

 

Liikenneonnettomuuteen osallisen tienkäyttäjän on toisen osallisen tai onnettomuudessa vahinkoa kärsineen vaatimuksesta ilmoitettava nimensä ja osoitteensa sekä annettava tietoja tapahtumasta.

 

Milloin onnettomuudessa on joku kuollut tai vaikeasti loukkaantunut, siihen osallisen on ilmoitettava siitä ensi tilassa poliisille.

 

Jos omaisuutta on vahingoittunut eikä paikalla ole ketään, joka voi ottaa vastaan tietoja ja selvityksiä, onnettomuuteen osallisen on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta vahinkoa kärsineelle tai poliisille.