Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 60§ Onnettomuusajoneuvon siirtäminen. Onnettomuusjälkien säilyttäminen

Tieliikennelaki 60§ Onnettomuusajoneuvon siirtäminen. Onnettomuusjälkien säilyttäminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 60§ Onnettomuusajoneuvon siirtäminen. Onnettomuusjälkien säilyttäminen

Previous topic Next topic  

 

 

60 §  Onnettomuusajoneuvon siirtäminen. Onnettomuusjälkien säilyttäminen

 

Milloin ajoneuvo liikenneonnettomuuden jälkeen on jäänyt paikkaan, jossa pysäyttäminen tai pysäköinti on kielletty, onnettomuuteen osallisen tienkäyttäjän on huolehdittava ajoneuvon siirtämisestä mahdollisimman pian sopivaan paikkaan. Sama velvollisuus on kuljettajalla, milloin ajoneuvo moottorivian tai vastaavan syyn vuoksi on jäänyt tällaiseen paikkaan.

 

Jos onnettomuudessa joku on kuollut tai vaikeasti loukkaantunut, onnettomuuspaikalla ei kuitenkaan poliisin luvatta saa siirtää ajoneuvoa tai muuten muuttaa olosuhteita, joilla voi olla merkitystä onnettomuuden selvittämisessä, ellei se liikenteen turvaamiseksi taikka henkilöiden tai arvokkaan omaisuuden suojaamiseksi ole välttämätöntä.