Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 61§ Tienkäyttäjien varoittaminen

Tieliikennelaki 61§ Tienkäyttäjien varoittaminen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 61§ Tienkäyttäjien varoittaminen

Previous topic Next topic  

 

 

61 §  Tienkäyttäjien varoittaminen

 

Milloin ajoneuvo on pysähtynyt taajaman ulkopuolelle ajoradalle sellaiseen paikkaan, että se voi riittämättömän näkyvyyden vuoksi tai muusta syystä olla vaarana liikenteelle, kuljettajan on, jollei ajoneuvoa heti voida siirtää sopivaan paikkaan, asetettava tielle varoituskolmio, jos sellainen on ajoneuvossa pakollisena varusteena, ja tarvittaessa ryhdyttävä muihinkin toimenpiteisiin tienkäyttäjien varoittamiseksi. Jos ajoneuvo on jäänyt rautatie- tai raitiotiekiskoille, kuljettajan on ryhdyttävä junan tai 1 raitiovaunun kuljettajan varoittamiseksi tarpeellisiin toimiin.

 

Varoituskolmio on sijoitettava riittävän etäälle pysähtyneestä ajoneuvosta siten, että muut kuljettajat voivat hyvissä ajoin huomata varoituksen.

 

Tielle asetetun varoituskolmion luvaton poistaminen tai siirtäminen on kielletty.