Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 62§ Tiellä oleva este

Tieliikennelaki 62§ Tiellä oleva este

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 62§ Tiellä oleva este

Previous topic Next topic  

 

 

Tiellä oleva este, josta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa liikenteelle on poistettava. Poistaminen on sen tehtävä, joka havaitsee esteen. Jos estettä ei voi poistaa, niin siitä on ilmoitettava poliisille.

 

62 §  Tiellä oleva este

 

Tielle ei saa panna eikä jättää mitään, mikä voi vaarantaa tai haitata liikennettä.

 

Milloin jonkun syystä tielle on joutunut 1 momentissa tarkoitettu este, jota ei voida heti poistaa, hänen on merkitsemällä tai muulla tavoin kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota esteeseen, kunnes hän on saanut sen poistetuksi.

 

Milloin tiellä on este, josta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa liikenteelle, jokaisen esteen havainneen tienkäyttäjän on mahdollisuuksiensa mukaan viipymättä ryhdyttävä 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin taikka, jollei se ilman kohtuutonta hankaluutta ole mahdollista, ilmoitettava asiasta poliisille.