Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 63§ Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Tieliikennelaki 63§ Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 63§ Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Previous topic Next topic  

 

 

63 §  Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

 

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.