Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 69§ Ajoharjoitteluradat

Tieliikennelaki 69§ Ajoharjoitteluradat

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 69§ Ajoharjoitteluradat

Previous topic Next topic  

 

69 § Ajoharjoitteluradat

 

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mukaan myöntää valtionavustusta. Avustusta haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää ajoharjoitteluratojen sijoituspaikkakunnista ja antaa tarkemmat säännökset ratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä. Ajoharjoitteluradat hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto.