Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 7§   Juna

Tieliikennelaki 7§   Juna

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 7§   Juna

Previous topic Next topic  

 

 

Rautatietä ylitettäessä on oltava erityisen varovainen. Kiskot saa ylittää kun on varma siitä, että juna ei ole tulossa.

 

Valo-opasteen on näytettävä vilkkuvaa valkeata valoa, äänimerkkiä ei saa kuulua ja puomin on oltava liikkumattomana yläasennossa. Puomin liikkuessa ei saa lähteä ylittämään rautatien tasoristeystä, vaikka se nousisi ylöspäin ja olisi lähes pystyssä.

 

 

7 §  Esteetön kulku junalle. Rautatien ylittäminen

 

Junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan tässä pykälässä jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta.

 

Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta ja mahdollisista suojalaitteista huolimatta tarkkailtava, onko juna tulossa. Kuljettajan on tällöin käytettävä sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen rataa.

 

Rautatietä ei saa lähteä ylittämään, jos juna lähestyy taikka valo-opaste velvoittaa pysähtymään, erityinen ääniopaste kuuluu taikka puomi on alhaalla tai liikkuu. Tällöin on pysähdyttävä turvalliselle etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Kun rautatien saa ylittää, se on tehtävä viivyttelemättä.