Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 85§ Vastuu ajoneuvon kunnosta

Tieliikennelaki 85§ Vastuu ajoneuvon kunnosta

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 85§ Vastuu ajoneuvon kunnosta

Previous topic Next topic  

 

 

85 §  Vastuu ajoneuvon kunnosta

 

Ajoneuvolaissa säädetään siitä, kenellä on vastuu ajoneuvon kunnosta.