Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 89§ Moottoripyöräilijän. mopoilijan ja moottorikelkkailijan suojakypärän käyttö

Tieliikennelaki 89§ Moottoripyöräilijän. mopoilijan ja moottorikelkkailijan suojakypärän käyttö

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 89§ Moottoripyöräilijän. mopoilijan ja moottorikelkkailijan suojakypärän käyttö

Previous topic Next topic  

 

 

89 §  Moottoripyöräilijän, mopoilijan ja moottorikelkkailijan suojakypärän käyttö

 

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä tyypiltään hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä, ajettaessa:

 

1) moottoripyörällä;

 

2) kolmi- ja nelipyörällä sekä kevyellä nelipyörällä, jota ei ole varustettu korilla;

 

3) mopolla;

 

4) moottorikelkalla.

 

Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuotias lapsi käyttää suojakypärää.

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajoneuvon erityisestä rakenteesta tai ajotehtävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia.