Liikennesäännöt

Tieliikenneasetus 8§ moottoriliikennetiellä ajo

Tieliikenneasetus 8§ moottoriliikennetiellä ajo

Previous topic Next topic  

Tieliikenneasetus 8§ moottoriliikennetiellä ajo

Previous topic Next topic  

 

8 § Moottoriliikennetiellä ajo

 

Edellä 4-7 §:ssä olevia säännöksiä on soveltuvin osin noudatettava myös moottoriliikennetiellä sekä sen liittymis- ja erkanemistiellä.