Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 8§  Tien osien käyttö

Tieliikennelaki 8§  Tien osien käyttö

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 8§  Tien osien käyttö

Previous topic Next topic  

 

 

Autoa kuljetetaan ajoradalla. Ajorata on yhtenäisten valkoisten reunaviivojen väliin jäävä alue.

 

Pientareeksi kutsutaan valkoisen reunaviivan ulkopuolelle jäävää aluetta. Autolla saa ajaa tilapäisesti pientareella esimerkiksi ohituksen helpottamiseksi. Tätä käsitellään tieliikennelain 19§.

 

Tiemerkinnät ja tien osat

 

8 §  Tien eri osien käyttö

 

Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.

 

Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle.

 

Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.