Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 93§ Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus

Tieliikennelaki 93§ Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 93§ Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus

Previous topic Next topic  

 

93 §  Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus

 

Ajoneuvo on poliisimiehen antamasta merkistä pysäytettävä.

 

Kuljettaja on velvollinen noudattamaan poliisimiehen ajoneuvon kunnon, varusteiden ja kuormituksen tarkastamiseksi antamia määräyksiä sekä sallimaan ajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkastamisen.