Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 94§ Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

Tieliikennelaki 94§ Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 94§ Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

Previous topic Next topic  

 

 

94 §  Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle ajokortti, todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ja muu asiakirja, jonka mukana pitämiseen hän on velvollinen.

 

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja.