Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 95§ Kuljettajan ajokunnon valvominen

Tieliikennelaki 95§ Kuljettajan ajokunnon valvominen

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 95§ Kuljettajan ajokunnon valvominen

Previous topic Next topic  

 

95 §  Kuljettajan ajokunnon valvonta

 

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan liikennevalvonnan yhteydessä tehtävään tarkastukseen, jossa tutkitaan näkökyvylle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tarkastukseen osallistumisen sijaan kuljettaja voi poliisimiehen määräyksestä toimittaa määräajassa asuinpaikkansa poliisille lääkärin tai optikon lausunnon vaatimusten täyttymisestä.

 

Näkökyvyn tarkastuksen saa tehdä vain siten ja sellaisella menetelmällä, ettei toimenpiteistä aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa ajoneuvon kuljettajalle. Poliisihallitus antaa tarkemmat ohjeet tarkastuksen suorittamisesta.

 

Alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi tehtävästä kokeesta säädetään erikseen.