Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 97§ muut liikenteen valvojat

Tieliikennelaki 97§ muut liikenteen valvojat

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 97§ muut liikenteen valvojat

Previous topic Next topic  

 

97 §  Muut liikenteen valvojat

 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93–96 §:n mukaan.

 

Liikenneviraston ajoneuvojen mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään.