Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 9§  Paikka ajoradalla

Tieliikennelaki 9§  Paikka ajoradalla

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 9§  Paikka ajoradalla

Previous topic Next topic  

 

 

Edellisessä pykälässä puhuttiin siitä, että autoa kuljetetaan ajoradalla. Tässä pykälässä käsitellään sitä, millä kohtaa ajorataa autoa on kuljetettava.

 

Auton paikka on ajoradan oikeassa reunassa. Jos samaan suuntaan on useita ajokaistoja, silloin on yleensä kuljetettava autoa oikeanpuolimmaisella kaistalla.

Turhaa kaistan vaihtoa on kuitenkin vältettävä. Jos aikoo kohta kääntyä vasemmalle ja on vasemmanpuoleisella kaistalla, niin oikeanpuolimmaista kaistaa ei tarvitse käyttää lyhyellä matkalla.

 

Vilkkaimmilla kadulla saatetaan joku kaista varata julkisen liikenteen, taksien ja tavarakuljetusten käyttöön. Tavallinen henkilöauto ei saa käyttää näitä kaistoja kuin ryhmittymiseen kääntymistä varten.

Linja-autokaista liikennemerkki

Kaistan valintaa moottoritiellä käsitellään tieliikenneasetuksen 7§.

 

Tieliikenneasetus 7§

 

9 §  Ajoneuvon paikka ajoradalla

 

Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla.

 

Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.

 

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on vastaan tulevalle liikenteelle tarkoitetulla ajokaistalla ajaminen kielletty.

 

Kaksisuuntaisella ajoradalla oleva koroke tai muu vastaava laite on sivuutettava oikealta.