Liikennesäännöt

Junarata                 Varoitusmerkit (6/11)

Junarata                 Varoitusmerkit (6/11)

Previous topic Next topic  

Junarata                 Varoitusmerkit (6/11)

Previous topic Next topic  

 

Tasoristeystä lähestyttäessä ensimmäisenä on joko merkki "Rautatien tasoristeys ilman puomeja" (171) tai merkki "Rautatien tasoristeys, jossa on puomit" (172.).

Tämän jälkeen seuraa tasaisin välein kolme "Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkkiä" (173.-175.)

 

Juuri ennen tasoristeystä on joko "Yksiraiteisen rautatien tasoristeys" (176.) tai "Kaksi tai useampiraiteisen rautatien tasoristeys" (177.).

 

rata

 

Mitä merkkejä käytettäisiin kuvan tasoristeyksessä? Mikä merkki ei varoita junasta?

Vastaus

Lisäkilpi 823. "Sähköjohdon korkeus" kertoo turvallisen kuorman korkeuden sähköjohdon alla. Itse johto on korkeammalla.

 

Tasoristeyksen lähelle ei saa pysäköidä.

 

"Raitiotie" (167.) varoittaa raitiovaunuista eikä sillä ole mitään tekemistä sähkö- tai muiden junien kanssa.