IconSisällys
IconLait ja asetukset
IconTieliikennelaki
Icon1 §  Soveltamisala
Icon2 §  Määritelmiä
Icon3 §  Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet
Icon4 §  Liikenteen ohjaus
Icon5 §  Moottoriliikenne tien ulkopuolella
Icon6 §  Esteetön kulku hälytysajoneuvolle ja kulkueelle
Icon7 §  Esteetön kulku junalle. Rautatien ylittäminen
Icon8 §  Tien eri osien käyttö
Icon9 §  Ajoneuvon paikka ajoradalla
Icon10 §  Ajoneuvojen välinen etäisyys
Icon11 §  Ryhmittyminen
Icon12 §  Kääntyminen
Icon13 §  Erityissäännös kääntyvälle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle
Icon14 §  Väistämisvelvollisuus
Icon15 §  Väistämisen osoittaminen. Ajo risteykseen
Icon16 §  Kohtaaminen
Icon17 §  Ohittaminen
Icon18 §  Ohituskiellot
Icon19 §  Ohittajan ja ohitettavan keskinäiset velvollisuudet
Icon20 §  Ajoneuvon peruuttaminen ja kääntäminen tiellä
Icon21 §  Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa
Icon22 §  Tien antaminen pysäkiltä lähtevälle linja-autolle
Icon23 §  Tilannenopeus
Icon24 §  Liikennettä estävän tai haittaavan ajon kielto
Icon25 §  Nopeusrajoitukset
Icon26 §  Pysäyttäminen ja pysäköinti
Icon27 §  Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot
Icon28 §  Erityiset pysäköintikiellot
Icon29 §  Ajoneuvon pysäyttämiseen liittyvät toimet
Icon30 §  Varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan
Icon31 §  Jalkakäytävän ylittäminen. Pysähtyneen raitiovaunun tai linja-auton ohittaminen
Icon32 §  Kuljettajan suojatiesäännöt
Icon33 §  Pihakadulla, kävelykadulla, tunnelissa ajaminen
Icon34 §  Ääni- ja valomerkit
Icon35 §  Suuntamerkki
Icon36 §  Valojen käyttö ajettaessa
Icon37 §  Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa
Icon38 §  Valojen virheellisen käytön kielto
Icon39 §  Tulo lautalle
Icon40 §  Jalankulkijan paikka tiellä
Icon41 §  Jalankulku pihakadulla
Icon42 §  Heijastimen käyttö
Icon43 §  Jalankulkijaryhmät ja kulkueet
Icon44 §  Ajoradan ylittäminen
Icon45 §  Invalidiajoneuvojen liikenne
Icon46 §  Kotieläimen varominen ja eläinten kuljettaminen tiellä
Icon47 §  Raitiovaunuliikenne
Icon48 §  Poikkeussäännökset
Icon49 §  Liikenteen ohjaajat
Icon50 §  Liikenteen ohjauslaitteet
Icon51 §  Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen
Icon52 §  Liikenneväylän varaaminen liikenteellisiin erityistarkoituksiin
Icon53 §  Kevyen liikenteen väylät
Icon54 §  Liikenteen tilapäinen ohjaus
Icon55 §  Liikenteen ohjauslaitteen vahingoittaminen
Icon56 §  Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle
Icon57 §  Yleinen auttamisvelvollisuus
Icon58 §  Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus
Icon59 §  Ilmoitusten tekeminen
Icon60 §  Onnettomuusajoneuvon siirtäminen. Onnettomuusjälkien säilyttäminen
Icon61 §  Tienkäyttäjien varoittaminen
Icon62 §  Tiellä oleva este
Icon63 §  Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset
Icon64 § Ajo-oikeus
Icon65 §  Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi
Icon66 §
Icon67 §
Icon68 §  Opetus- ja harjoituslupa
Icon69 § Ajoharjoitteluradat
Icon70 § Ajokorttilupa
Icon71 §  Ajokortin luovuttaminen
Icon72 §  Ajo-oikeuden voimassaolo
Icon73 § Terveydentilan valvonta
Icon74 § Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen
Icon75 §
Icon76 §
Icon77 §
Icon78 §
Icon79 §
Icon80 §
Icon81 §
Icon82 §  Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi
Icon83L
Icon84L
Icon85 §  Vastuu ajoneuvon kunnosta
Icon86 §  Ajoneuvon käyttäminen
Icon87 §  Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen
Icon88 § Turvavyön ja muun istuinpaikan turvalaitteen käyttövelvollisuus
Icon89 §  Moottoripyöräilijän, mopoilijan ja moottorikelkkailijan suojakypärän käyttö
Icon90 § Polkupyöräilijän suojakypärän käyttö
Icon91 §  Maastoajoneuvon käyttö
Icon92 §  Ajoneuvoa ja liikennetarvikkeita koskevien säännösten soveltaminen
Icon93 §  Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus
Icon94 §  Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus
Icon95 §  Kuljettajan ajokunnon valvonta
Icon96 §  Ajoneuvon käytön estäminen
Icon97 §  Muut liikenteen valvojat
Icon98 §  Liikenteen vaarantaminen
Icon99 §  Törkeä liikenteen vaarantaminen
Icon100 §  Liikennejuopumus
Icon101 §  Liikennepako
Icon102 § Ajo-oikeudetta ajo
Icon103 § Liikennerikkomus
Icon104 §  Toimenpiteistä luopuminen
Icon105 § Pysäköintivirhe ja tarpeeton joutokäynti
Icon106 §  Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä
Icon107 §  Kansainvälinen liikenne
Icon108 § Tarkemmat säännökset
IconTieliikenneasetus
Icon1-3 § Soveltamisala
Icon4 § Liikenne moottoritiellä
Icon5 § Moottoritielle ajo
Icon6 § Moottoritiellä ajo
Icon7 § Moottoritiellä ajo
Icon8 § Moottoriliikennetiellä ajo
Icon9 § Hälytysajoneuvo moottoritiellä
Icon10 § - 13§ Liikennemerkit
Icon49-51 § Tien sulkeminen
Icon52A
IconPäiväsakon laskenta
IconLaki sakoista ja rikesakoista
IconRikoslain 23 luku liikennerikkomuksista
IconVaroitusmerkit
IconRisteykset
IconVastaan tulevat
IconMutkat
IconTietyot
IconJunarata
IconTien laatu
IconVesistö
IconMäet
IconMuut
IconEtuajo-oikeus ja väistämismerkit
IconPakollinen pysäyttäminen
IconKaksisuuntainen pyörätie
IconEtuajo-oikeutettu tie
IconLisäkilvet
IconKohtaaminen
IconTaustat
IconKielto- ja rajoitusmerkit
IconAjosuunta
IconKääntyminen
IconOhitus
IconNopeus
IconPysäköinti
IconPysäköintialue
IconAjokin malli
IconAjokin mitat
IconPainot
IconMääräysmerkit
IconIlmassa
IconYmpyrä
IconJakajat
IconTakana
IconOhjemerkit
IconYksisuuntainen tie
IconKohtaamispaikka
IconAsutus
IconPysäköinti
IconKaistat
IconTiet
IconOpastusmerkit
IconKiertotie
IconAjokaistaopasteet
IconKaistaviitat
IconUmpitienmerkit
IconKäyttäjäkohtaiset opast.
IconKohdeopasteet
IconTiedotusmerkit
IconLisäkilvet
IconVärit
IconAjat
IconMuut
IconLiikennevalot
IconKaistavalot
IconKääntyville
IconJunat ym.
IconTiemerkinnät
IconAjokaistanuolet
IconSuojatie
IconSulkuviivat
IconTekstit
IconPoliisi
IconPysäytys
IconNopeusvalvonta
IconRangaistukset
IconAlko
IconUudet merkit
IconTärkeät merkit