A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Aika

aista

Ajakaistaopasteet

Ajo kielletty

ajo pimeällä

Ajokaista

Ajokaistan päättymisnuoli

Ajokaistanuoli

Ajokiellon perusteet

Ajokortin voimassaolo

Ajokortitta ajo

Ajoneuvon kunto

Ajorata

Ajovuorot risteyksessä

aksisuuntainen

Alkoholi

rattijuopumus

Alku

Asutus

Auttamisvelvollisuus

Avattava silta

- E -

Este tiellä

Esteen poistamisvelvollisuus

- H -

Harjoituslupa

Hirvi

Huoltoajo

- I -

ielletty ajosuunta

- J -

Jakaja

Jalankulkija

Jalankulkijoiden varominen

Joutokäynti

Juna

- K -

Kaista

Kaistaviitat

Kapeneva tie

Keltainen sulkuviiva

Kiertotie

Kivi

Kohteet

Korkeus

kääntäminen

- L -

Lain soveltamisala

Laituri

Lapsi

Lapsi matkustajana

laskenta

Lautta

Leveys

Liikennejuopumus

Liikennepako

liikennerikkomuksista

Liikennerikkomus

Liikennevalot

Liikennevalot kääntyville

Liikenneympyrä

Liikenteen jakajat

liikenteen törkeä vaarantaminen

Liikenteen vaarantaminen

Linja-auto

Linja-auto pysäkillä

Lisäkilpi

Lisäkilvet muut

luku

- M -

Moottoriliikennetie

Moottoriliikennetiellä ajo

Moottoritie

Moottoritielle ajo

Moottoritiellä ajo

Moottoritiellä kääntäminen

Moottoritiellä ohittaminen

Moottoritiellä pysäyttäminen

Mutka

Muu vaara

Mäki

Määritelmiä

Määräysmerkit

- N -

Nopeus

Nopeusrajoitus

Nopeusvalvonta

Näkö

- O -

Ohittaminen

Ohittaminen kotieläimen

Ohitus

Ohituskiellot

ohtaaminen

ohtaamispaikka

Onnettomuuden ilmoitusvelvollisuus

Onnettomuusajoneuvo

Onnettomuusjäljet

Opasteet käyttäjittäin

Opetuslupa

- P -

Paino

Pakollinen ajosuunta

Pakollinen kiertosuunta

Pakollinen pysäyttäminen

peruuttamine

Piennar

Pihakadulla ajaminen

Pihakatu

Poliisi

Poliisille asiakirjojen näyttö

Poliisin pysäytys valo liikkuvasta autosta

Poliisin pysäytyskehoitus

Poliisin pysäytyskäsky

Poro

Pysähtyneen linja-auton ohittaminen

Pysäkki

Pysäköinti

Pysäköintialue

Pysäköintivirhe ja joutokäynti

Pysäyttäminen

Pysäyttämiseen liittyvät toimet

Pysäytysviiva

Pyörätie

Päiväsakon

Päiväsakon laskenta

Päättymisnuoli

- R -

Raitiovaunu

Rangaistus

Ranta

Rattijuopumus

Rautatien ylittäminen

Rekisterikilpien poisto poliisin toimesta

Rikesakot

Rikkomus

Rikoslain

Rikoslain 23 luku liikennerikkomuksista

Risteys

Ryhmittyminen

Ryhmitys

- S -

Stop

Sulkualue

Sulkuviiva

Suojatie

Suojatiesäännöt

Suuntamerkin käyttö

- T -

Taajama

Taksiasema

Tarkeat

Tasoristeys

Terveys ja kortti

Tie

Tiedotus

Tieliikenneasetus

Tieliikennelaki

Tiemerkintä

Tien reuna

Tienviitta

Tietyö

Tilannenopeus

Turvavyön käyttö

Töyssy

- U -

Umpitie

- V -

Vaarantaminen

Valkoinen sulkuviiva

valojen käyttö

Valojen käyttö ajettaessa

Valojen käyttö pysäköitäessä

Valojen virheellinen käyttö

Valomerkinkäyttö

Varoittaminen

Varoituskolmio

Vastaus

Väistämisvelvollisuus

Väistämisviiva

Väri

- Y -

Yksisuuntainen

ypärän käyttö

- Z -

Äänimerkinkäyttö

ääntyminen

ääntyminen kielletty