Liikennesäännöt

Muut                        Varoitusmerkit (10/11)

Muut                        Varoitusmerkit (10/11)

Previous topic Next topic  

Muut                        Varoitusmerkit (10/11)

Previous topic Next topic  

 

"Muu vaara" (189.) -merkkiä täsmennetään usein

"Tekstillisellä lisäkilvellä" (871.). Teksti kilvessä voi vaihdella.

 

Lentokenttien läheisyydessä varoitetaan autoilijoita

"Matalalla lentävistä lentokoneista" (182.). Nämä voivat aiheuttaa tarkkaavaisuuden keskittymistä tiestä ja tienkäyttäjistä lentokoneisiin.

muuvaara

"Liikenneympyrä" (166.) varoittaa edessä olevasta liikenneympyrästä.

"Liikennevalot" (165.) -merkillä varoitetaan esimerkiksi ensimmäisistä liikennevaloista valtatietä taajamaan tultaessa.

 

Liikennevalot-merkin yläpuolella on kuvassa keltainen vilkkuva valo. Vilkkuvaloa voidaan käyttää varoitusmerkkien sekä suojatiemerkin yhteydessä. Valon vilkkuessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

 

Pitääkö pysähtyä, kun keltainen vilkkuva valo palaa "Liikennevalot" -merkin yläpuolella? Vastaus