Liikennesäännöt

Rangaistukset                 Poliisi (4/5)

Rangaistukset                 Poliisi (4/5)

Previous topic Next topic  

Rangaistukset                 Poliisi (4/5)

Previous topic Next topic  

 

 

Virheellisestä pysäköinnistä ja tarpeettomasta joutokäynnistä ei tavallisesti saa sakkoa, mutta joutuu maksamaan pysäköintivirhemaksun. Sakkorangaistus tulee jos pysäköintivirheestä on aiheutunut vakavaa vaaraa.

 

Lievimpiä liikennerikoksia nimitetään liikennerikkomuksiksi. Näistä selviää sakolla tai pelkästään poliisimiehen antamalla huomautuksella.

 

Jos liikennerikos vaarantaa liikenneturvallisuuden, niin rangaistuksena on vähintään sakkoa ja jopa kuusi kuukautta vankeutta.

 

Törkeä liikenteen vaarantaminen aiheuttaa vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Tällaisesta tuomitaan vähintään 30 päiväsakkoon ja enintään kahden vuoden vankeuteen.

 

Törkeätä liikenneturvallisuuden vaarantamista on

 

1) huomattava ylinopeus.

2) ohituskiellon rikkominen tai ohitus huonon näkyvyyden vallitessa.

3) väistämis- tai pysähtymisvelvollisuuden laiminlyönti

 

Sakkoa ja vankeutta saa myös liikenneonnettomuuteen osallinen, joka ei jää auttamaan loukkaantuneita vaan pakenee paikalta. Auttamisvelvollisuus koskee sekä syyllistä että syytöntä osapuolta, sillä onnettomuuteen syytön osapuoli, joka ei jää avustamaan vahingoittuneita, voidaan myös tuomita liikennepaosta sakkoon tai jopa vankeuteen vuodeksi.

 

Kortitta ajamisesta tuomitaan sakkoa tai jopa kuusi kuukautta vankeutta. Kortitta ajamista on esimerkiksi se, että B-kortin omaava kuljettaja vetää henkilöautolla perävaunua, jonka kokonaismassa on suurempi kuin auton omamassa.

 

Rikoslain 23 luvussa on kuvattu liikennerikoksia sekä niistä annettavia rangaistuksia.

Päiväsakon laskenta

 

Rikesakkoa määrätään enintään pienestä ylinopeudesta, kypärän tai turvavyön käyttämättä jättämisestä ajokortin unohtamiseta ja muista vastaavista syistä.

 

Asetus rikesakkorikkomuksista

Tieliikennelaki 98§-105§, Liikennerikokset

Rattijuopumus