Liikennesäännöt

Tieliikennelaki

Tieliikennelaki

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki

Previous topic Next topic  

Tätä lainsäädäntöä on seurattu 12.8.2011 saakka

Ajantasainen laki löytyy www.finlex.fi palvelusta .

 

 

Koko tieliikennelaki on seuraavilla sivuilla.

 

Yleisiä säännöksiä

 

1 §  Soveltamisala

2 §  Määritelmiä

3 §  Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

4 §  Liikenteen ohjaus

5 §  Moottoriliikenne tien ulkopuolella

 

Liikennesäännöt

6 §  Esteetön kulku hälytysajoneuvolle ja kulkueelle

7 §  Esteetön kulku junalle. Rautatien ylittäminen

8 §  Tien eri osien käyttö

9 §  Ajoneuvon paikka ajoradalla

10 §  Ajoneuvojen välinen etäisyys

11 §  Ryhmittyminen

12 §  Kääntyminen

13 §  Erityissäännös kääntyvälle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle

14 §  Väistämisvelvollisuus

15 §  Väistämisen osoittaminen. Ajo risteykseen

16 §  Kohtaaminen

17 §  Ohittaminen

18 §  Ohituskiellot

19 §  Ohittajan ja ohitettavan keskinäiset velvollisuudet

20 §  Ajoneuvon peruuttaminen ja kääntäminen tiellä

21 §  Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa

22 §  Tien antaminen pysäkiltä lähtevälle linja-autolle

23 §  Tilannenopeus

24 §  Liikennettä estävän tai haittaavan ajon kielto,

24 a § Viestintälaitteiden käyttö ajon aikana kielto

25 §  Nopeusrajoitukset

26 §  Pysäyttäminen ja pysäköinti

27 §  Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot

28 §  Erityiset pysäköintikiellot, pysäköintikiekko, vammaisten pysäköinti

29 §  Ajoneuvon pysäyttämiseen liittyvät toimet

30 §  Varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan

31 §  Jalkakäytävän ylittäminen Pysähtyneen raitiovaunun tai linja-auton ohittaminen

32 §  Kuljettajan suojatiesäännöt

33 §  Pihakadulla ajaminen

34 §  Ääni- ja valomerkit

35 §  Suuntamerkki

36 §  Valojen käyttö ajettaessa

37 §  Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa

38 §  Valojen virheellisen käytön kielto

39 §  Tulo lautalle

40 §  Jalankulkijan paikka tiellä

41 §  Jalankulku pihakadulla

42 §  Heijastimen käyttö

43 §  Jalankulkijaryhmät ja kulkueet

44 §  Ajoradan ylittäminen

45 §  Invalidiajoneuvojen liikenne

46 §  Kotieläimen varominen ja eläinten kuljettaminen tiellä

47 §  Raitiovaunuliikenne ja sosiaalilainsäädäntö

48 §  Poikkeussäännökset

 

Liikenteen ohjaus

49 §  Liikenteen ohjaajat

50 § Liikenteen ohjauslaitteet

51 § Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen

55 § Liikenteen ohjauslaitteen vahingoittaminen

56 § Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

 

Liikenneonnettomuus ja varotoimet

57 §  Yleinen auttamisvelvollisuus

58 §  Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus

59 §  Ilmoitusten tekeminen

60 §  Onnettomuusajoneuvon siirtäminen. Onnettomuusjälkien säilyttäminen

61 §  Tienkäyttäjien varottaminen

62 §  Tiellä oleva este

 

Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus

63 §  Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

64 §  Ajo-oikeus

65 §  Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi

66 §  Autokoululupa

68 §  Opetus- ja harjoituslupa

69 §  Ajoharjoitteluradat

70 §  Ajokorttilupa

71 §  Ajokortin luovuttaminen

72 §  Ajo-oikeuden voimassaolo

73 §  Terveydentilan valvonta

74 §  Uuteen  kuljettajatutkintoon määrääminen

75 §  Perusteet ajokieltoon määräämiselle

76 §  Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määräämiselle

77 §  Väliaikaisen ajokiellon kesto

80 §  Varoitus ja ajokiellosta valittaminen

81 §  Ajo-oikeuden raukeaminen

 

Ajoneuvo. Liikennetarvikkeet

85 §  Vastuu ajoneuvon kunnosta

86 §  Ajoneuvon käyttäminen

87 §  Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen

88 §  Turvavyön käyttö

89 §  90§  Suojakypärän käyttö

92 §  Ajoneuvoa ja liikennetarvikkeita koskevien säännösten soveltaminen

 

Liikennevalvonta

93 §  Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus

94 §  Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

95 §   Kuljettajan ajokunnon valvonta

 

Liikennerikokset

98 §  Liikenteen vaarantaminen

99 §  Törkeä liikentaan vaarantaminen

100 § Liikennejuopumus

101 § Liikennepako

102 § Ajo-oikeudetta ajo

103 § Liikennerikkomus

104 § Toimenpiteistä luopuminen

105 § Pysäköintivirhe ja tarpeeton joutokäynti

106 § Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä

107 §  Kansainvälinen liikenne