Opetuslupa 2016 -kirja

Opetuslupa 2016 -kirjassa on yksityiskohtaiset ja helppotajuiset ohjeet opetusluvalla opettamisen
kaikkiin vaiheisiin: Opetusluvan hakemiseen, opettajan teoriakokeeseen, teorian opetukseen,
ajo-opetukseen ja viimeisenä oppilaan kuljettajatutkintoon.

Opetuslupa 2016 -kirja


Lataa tästä ilmainen Opetuslupa 2016 -kirja, päivitetty 26.5.2016

 
Kokeile teoriakoetta


Kokeile teoriakoetta. Painikkeesta käynnistyy sanallisia tehtäviä ja kuvakoetehtäviä sisältävä teoriakoe.

Linkkejä

Teoria ja ajokoe

Trafi eli liikenteenturvallisuusvirasto

Opetussuunnitelmia on julkistu 7versiota vuoden 2014 alkaen.

Vuodenvaihteessa 2016 muutoksia on tullut niin paljon, että ainoa kelvollinen opas on 1.1.2016 julkaistu versio.

 

Lainsäädäntöä

Muita linkkejä

 

 


Olennaiset muutokset opetusluvalla opettamisessa 2012-2014

Vuonna 2015 ei ole tapahtunut mitään muutoksia verrattuna vuoteen 2014

  2014 2013 2012 -

Vaatimukset opettajalle

Opettajalla saa olla enintään kolme opetuslupaa kolmessa vuodessa. Lähisukulaisia oppilaina saa olla enemmän.

Oppilaalla voi olla kaksi opettajaa, mutta silloin opettajien on oltava lähisukulaisia.

Opettajalla saa olla enintään kaksi oppilasta kolmessa vuodessa. Opettajan ja oppilaan ei tarvitse olla lähisukulaisia.

Oppilaalla voi olla kaksi opettajaa, mutta silloin opettajien on oltava lähisukulaisia.

Opettajan ja oppilaan pitää olla lähisukulaisia, vanhempia, isovanhempia, huoltajia, lapsia lapsenlapsia tai sisaruksia.

Opettajan tutkinto Opettajan teorikokeeseen on lisätty 10 sanallista tehtävää, mutta sallittujen virheiden määrä ei ole muuttunut, vaan on edelleen kolme.

Opettajan koe sisältää 20 sanallista kysymystä opetusluvalla opettamisesta ja oppilaan teoriakokeen johon kuuluu 50 kuvan kuvakoe ja 10 sanallista tehtävää.

Ei muutoksia vuodesta 2012. Opettajan teoriakoe sisältää oppilaan teoriakokeen (10 sanallista kysymystä ja 50 kuvan kuvakoe) ja lisäksi 10 sanallsita kysymystä opetusluvalla opettamisesta.
Opetus

Ajokortin hankinta pysyy kolmivaiheisena, mutta perusvaiheen opetuksen saa antaa kokonaisuudessaan opetusluvalla.

Harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe on opiskeltava edelleen autokoulussa.

Ajokortin hankinta muuttui kolmivaiheiseksi: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaiheen jälkeen oppilas saa väliaikaisen ajokortin ja saa ajaa yksin autoa.

Perusvaiheen opetuksesta osan sai antaa opetusluvalla. Opettajan oli osallistuttava autokouluopetukseen.

Perusopetus opetusluvalla ja II -vaihe autokoulussa.
Opetusauto Opetukseen saa käyttää mitä tahansa opetuskäyttöön katsastettua autoa.   Opetus on annettava opetusluvassa mainitulla autolla. Opetusluvassa on opetusauton rekisterinumero.
Lomakkeissa ja byrokratia on tapahtunut pieniä muutoksia.

 


Autokoulu- ja opetuslupaopetuksen hintavertailu

Alla olevassa taulukossa on verrattu opetuslupaopetuksen kustannuksia vuosina 2013 ja 2014 sekä autokouluopetuksen kustannuksia.

Opetusluvan viranomaismaksuja
80

80

0

Tarvikkeet (jarrupoljin, peili, kolmio, opetusmateriaali) ja polkimen asennus
400*

400

0

Polttoaine- ja muut autokulut
150

150

0

Ajoharjoitteluradan ratamaksu

100

0
0

Perusvaiheen autokoulopetus, oppilas saa tämän jälkeen ajokortin ja saa ajaa itsenäisesti autoa.

0

600

1650**

Harjoitteluvaiheen palautejakso noin kuukauden kuluttua ajokortin saannista annetaan aina autokoulussa.

150**

II -vaiheen kurssi noin vuoden kuluttua ajokortin hankinnasta annetaan aina autokoulussa.

400**

Viranomaismaksut

300

* Jos poljin on olemassa, ja sen asentaa itse, säästöä syntyy jopa 400 euroa enemmän.
Säästöä syntyy enemmän myös jos samalla kertaa opettaa useampia oppilaita.

** Autokouluissa opetuksen hinta vaihtelee

Laskelma osoittaa, että opetusluvalla säästää 900 euroa verrattuna autokouluopetukseen.
Jos jarrupoljin on olemassa ja sen asentaa itse ja opettaa samalla kertaa useampia oppilaita ja
paikkakunnan autokoulut ovat kalliita, säästöä voi tulla jopa 1500 euroa oppilasta kohden.

Pakolliset viranomais- ja tutkintomaksut

Yllä olevassa taulukossa viranomaismaksuiksi oli merkitty 300 euroa. Tässä viranomaismaksuja on eritelty tarkemmin.


Oppilaan viranomaismaksuja auto- ja opetuslupaopetuksessa.
Ajokorttilupa oppilaalle 60
Lääkärintodistus (todistukseksi kelpaa myös nuorison terveystodistus, jonka saa koulusta ilmaiseksi) 0 - 50
Passikuvat 13
Teoriakoe 28
Ajokoe 59
Väliaikainen ajokortti 60
Lopullinen ajokortti poliisilta 60

 

Opetuslupaan liittyviä viranomaismaksuja
Opettajan teoriakoe 28
Opetuslupa 30
Katsastus (hinta vaihtelee) 42