Näin hankit opetusluvan

Ajo- ja teorian opetus opetusluvalla

Ajo- ja teorian opetus opetusluvalla

Previous topic Next topic  

Ajo- ja teorian opetus opetusluvalla

Previous topic Next topic  

 

Trafi eli liikenteen turvallisuusvirasto on määritellyt lakien perusteella pakollisen teoria- ja ajo-opetuksen sisällön. Sisällön lisäksi Trafi on määritellyt opetuksen antotapaa ja ajankohtia.   Esimerkiksi pimeällä ajon opetusta ei saa antaa valoisina kesäöinä ja liukkaan kelin ajo-opetus on annettava opetukseen soveltuvalla ajoharjoitteluradalla.

Tämä opas perustuu Trafin hyväksymään B-opetussuunnitelmaan Ajostail OPS PR 17 10 2012. Opetussuunnitelmassa on määritelty sekä teoria että ajo-opetuksen sisältö oppitunnin tarkkuudella. Toinen tärkeä tietolähde on ”Oheislukemisto B-luokan opetuslupaa hakevalle”. Molemmat oppaat saa Internetistä, linkit viimeisellä sivulla.

Oppaiden keskeinen sisältö on koottu tähän. Pakolliset tuntimäärät, tuntien pituudet, opetuksen tavoitteet ja muut asiat on osattava kohtuullisesti, sillä niitä saatetaan kysyä opetuslupaopettajan teoriakokeessa.

 

Yhteisopetus autokoulussa

oEnnen ajo-opetuksen aloittamista sekä oppilaan että opettajan tai opettajien on osallistuttava autokoulussa annettavaan opetuslupaopetusta tukevaan opetukseen. Autokoulun alkuopetukseen kuluu kolme teoriatuntia ja yksi ajotunti.

 

oPimeällä ajon opetus tapahtuu autokoulussa. Se tapahtuu joko liikenteessä tai simulaattorissa.
oLiukkaan kelin radalla tapahtuva ajoharjoittelu tapahtuu myös autokoulun johdolla. Opetukseen kuuluu yksi ajotunti.
oOpetuslupaopetuksen kuluessa on otettava autokoulusta yksi ajotunti, jolloin arvioidaan ajotaidon edistymistä.

 

Teoriaopetus

oTeoriaopetuksen saa aloittaa heti opetusluvan saamisen jälkeen.
oTeoriaopetusta ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu pakollisena vähintään 19 tuntia.
oTeoriaoppitunnin pituus on 45 minuuttia,
opäivässä saa antaa enintään 4 teoriatuntia. Teoriaopetuksen voi suorittaa siten nopeimmillaan viidessä päivässä.
oOppilas saa ilmoittautua teoriakokeeseen, kun pakollinen teoriaopetus on annettu.
oTeoriaopetuksessa seurataan Trafin hyväksymää opetussuunnitelmaa. Hyväksytyt opetussuunnitelmat löytyvät Trafin Internetsivuilta. Linkit ovat oppaan lopussa.
oVirallista opetusta ei saa antaa ennen opetusluvan myöntämistä. Ilman opetuslupaa saa keskustella liikennesäännöistä ja ajaa autoa yksityisellä alueella, mutta suorituksia ei hyväksytä kuljettajaopetuksen pakolliseen oppimäärään.

 

Ajo-opetus

oAjoharjoittelun saa aloittaa vasta autokoulussa suoritetun aloitusopiskelun jälkeen. Aloitusopiskelu sisältää kolme teoria- ja yhden ajotunnin.
oAjo-opetuksen vähimmäismäärä on 18 ajotuntia. Pakollisista ajotunneista 4 tuntia (ensimmäinen ajotunti, pimeällä ajo, liukas keli ja seuranta ajotunti) annetaan autokoulussa, joten opetusluvalla tarvitsee antaa vain 14 ajotuntia. Käytännössä opetuslupaopetuksessa ajotunteja tulee tavallisesti paljon enemmän.
oAjotunnin pituus on 50 minuuttia, jonka voi jakaa kahteen 25 minuutin mittaiseen osaan. Päivässä saa antaa ajo-opetusta enintään kaksi tuntia.
oAjoharjoittelu ensimmäiset oppitunnit koskevat auton käsittelyä ja ne pidetään esimerkiksi viikonloppuna suljetun teollisuuslaitoksen tyhjällä pysäköintialueella.
oAjoharjoittelun loppupuolella on ajettava myös maanteillä taajamien ulkopuolella vähintään kolme ja puoli ajotuntia.
oAjoharjoittelussa ja muutoinkin autossa saa olla enintään rekisteriotteessa mainittu määrä henkilöitä.
oAjoharjoittelussa saa käyttää seuraavanlaisia perävaunuja:

 - Jos vaunun kokonaismassa on enintään 750kg (opetus voidaan sisällyttää B -luokan vähimmäismääriin).

 - Jos vaunu on painavampi, mutta yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500kg (opetusta ei voida sisällyttää B-luokan vähimmäismääriin).

oAjoharjoittelua saa antaa kaikkialla Suomessa ja kaikkina vuorokauden aikoina.
oOpetusajossa opettaja katsotaan kuljettajaksi. Esimerkiksi juopunut opettaja tuomitaan rattijuopumuksesta, vaikka hän ei olisi koskenut auton ohjauslaitteisiin. Opettaja tuomitaan silloinkin, jos oppilas ajaa juopuneena autoa ajo-opetuksessa.
oOpetuslupa on pidettävä autossa mukana ajoharjoittelussa.

 

Muita asioita

oAutokouluopetuksella voi korvata osan tai kokonaan ajo- ja teoriaopetuksen. Jotkut autokoulut tarjoavat koko teoriaopetusta oppilaille opetuslupaopetuksen yhteydessä. Opetuksesta vastaa kuitenkin opetuslupaan merkitty opettaja, joka myös allekirjoittaa kaikki tarvittavat todistukset.